Izjava o zaštiti privatnosti

############ koji upravlja web stranicom longplaybook.com se obavezuje da neće zloupotrebljavati lične podatke posetilaca sajta. Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca ili posetioca sajta (ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).

############ prikuplja lične podatke isključivo za potrebe promocije i prodaje knjige i slanja marketinškog i promotivnog materijala. ############ neće dostavljati niti razotkriti lične podatke kupaca, posetioca sajta ili osoba koje su nas kontaktirale trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon i u slučajevima kada je to neophodno za ispunjenje obaveza prema kupcima.

Svi podaci o korisnicima sajta i kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima i povezanim licima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i dostavu poručene robe. Svi zaposleni ############# i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

############ informiše kupce i korisnike sajta o načinu korišćenja prikupljenih podataka pa im redovno daje mogućnost izbora upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime i mail adresa uklone sa mailing liste koja se koristi za marketinške kampanje. ################ nikada i ni pod kakvim okolnostima neće ustupiti ili prodati ove podatke za potrebe marketinških akcija trećih lica.

############### se obavezuje da će pružati zaštitu ličnih podataka kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika sajta u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže i obrađuju, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.), ############ d.o.o. ima pravo koristiti isključivo radi ocene posećenosti i merenja tehničkih performansi internet sajta, ispravljanja eventualnih grešaka u radu sajta ili problema u procesu kupovine proizvoda, kao i radi poboljšanja sadržaja i funkcionalnosti sajta.

Gore navedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na web stranicu longplaybook.com i na sve stranice unutar longplaybook.com domena, ali ne i na stranice na koje upućuju linkovi sa sajta longplaybook.com.

Skrol na vrh