Izjava o zaštiti privatnosti

Leñador Studios d.o.o. koji upravlja web stranicom longplaybook.com se obavezuje da neće zloupotrebljavati lične podatke posetilaca sajta. Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca ili posetioca sajta (ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja i sl.).

Leñador Studios d.o.o. prikuplja lične podatke isključivo za potrebe promocije i prodaje knjige i slanja marketinškog i promotivnog materijala. Leñador Studios d.o.o. neće dostavljati niti razotkriti lične podatke kupaca, posetioca sajta ili osoba koje su nas kontaktirale trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon i u slučajevima kada je to neophodno za ispunjenje obaveza prema kupcima.

Svi podaci o korisnicima sajta i kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima i povezanim licima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i dostavu poručene robe. Svi zaposleni Leñador Studios d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Leñador Studios d.o.o. informiše kupce i korisnike sajta o načinu korišćenja prikupljenih podataka pa im redovno daje mogućnost izbora upotrebe njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime i mail adresa uklone sa mailing liste koja se koristi za marketinške kampanje. Leñador Studios d.o.o. nikada i ni pod kakvim okolnostima neće ustupiti ili prodati ove podatke za potrebe marketinških akcija trećih lica.

Leñador Studios d.o.o. se obavezuje da će pružati zaštitu ličnih podataka kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika sajta u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže i obrađuju, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.), Leñador Studios d.o.o. ima pravo koristiti isključivo radi ocene posećenosti i merenja tehničkih performansi internet sajta, ispravljanja eventualnih grešaka u radu sajta ili problema u procesu kupovine proizvoda, kao i radi poboljšanja sadržaja i funkcionalnosti sajta.

Gore navedene odredbe o zaštiti ličnih podataka odnose se isključivo na web stranicu longplaybook.com i na sve stranice unutar longplaybook.com domena, ali ne i na stranice na koje upućuju linkovi sa sajta longplaybook.com.

Skrol na vrh